Python ile bir klasördeki excel dosyalarını birleştirme

Excel dosyaları verinin türüne göre 2 yöntem ile birleştirilebilir. Bunlar:

  • Dikey
  • Yatay

Dikey yöntem ile genellikle aynı şemaya sahip satırlar birleştirilirken yatay yöntem ile aynı ortak değere sahip sütunlar birleştirilir.

Bu yazıda dikey yönteme odaklanacağız ancak ileride yatay yöntem ile ilgili bir yazı yayınlamayı planlıyorum.

import glob
import pandas

df_all = pandas.DataFrame()

for file_excel in glob.glob("/Users/username/Desktop/excel-files/*.xlsx"):
    print(file_excel)
    df_file = pandas.read_excel(file_excel, 'Sheet1')
    df_all = df_all.append(df_file, ignore_index=True)

df_all.to_excel('/Users/username/Desktop/excel-files/all.xlsx', index=False)

Leave a reply:

Site Footer